Overblijven

Met ingang van dinsdag 3 april 2018 zal het overblijven verzorgd worden door een professionele organisatie, Kinderstralen genaamd. Dit betekent dat er aan elke klas een vaste overblijfkracht gekoppeld wordt, die een uur lang toezicht houdt op de kinderen, dit onder leiding van een algemeen coördinator.
Het MT en het team hebben in samenspraak met de MR deze keuze gemaakt. Het houdt voor school in dat leerkrachten meer tijd voor andere taken krijgen en eventuele incidenten worden opgelost door de medewerkers van Kinderstralen.

Groep 1 t/m 4: eten eerst in het eigen lokaal en gaan daarna naar buiten
Groep 5 t/m 8: gaan eerst naar buiten en eten dan in het eigen lokaal

overblijven

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling