Overblijven

De kinderen wordt de mogelijkheid geboden tussen de middag over te blijven. Dit overblijven noemen we TSO (= tussenschoolse opvang).
Het toezicht wordt verzorgd door de groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van de school.

overblijven

Ouders gaan een contract aan en dienen veranderingen t.a.v. afname van de TSO door te geven aan de administratie. Zo niet dan worden de kosten zoals vermeld op het contract in rekening gebracht. Indien er om welke reden dan ook niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting, behoudt de school zich het recht voor uw kind uit te sluiten van het overblijven.

De gang van zaken bij de TSO is een telkens terugkerend item op de agenda van de leerlingenraad. Heeft u als ouder op- en/of aanmerkingen op de tussenschoolse opvang, dan horen wij dat graag!

N.B.: Vaak blijkt dat ouders echt té veel eten meegeven aan hun kind. Wij verzoeken u hier op te letten.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

©2018 MosaLira. Alle rechten voorbehouden. Design en ontwikkeling: E-volve.nl