Belangrijk: Richtlijnen heropening school.

Zoals u weet gaan de scholen op 11 mei weer open. We zijn blij onze leerlingen weer te zien en het onderwijs weer (deels) in de klas te geven. We volgen hierbij de wet- en regelgeving m.b.t. COVID-19 vanuit de overheid en de adviezen die zijn opgesteld door het RIVM en de GGD. Daarom hebben wij het document 'richtlijnen heropening school' samengesteld.
Deze samenvatting heeft in eerste instantie tot doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar een school als zone ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. De in deze samenvatting  benoemende onderdelen zijn overwegingen, gedachten en mogelijke tips die bij het maken van een plan heropening van onze school gebruikt worden. Allerlei verschillende elementen kunnen van invloed zijn op de uitwerking van het plan. 

Ook hebben alle ouders/verzorgers via SchouderCom een brief ontvangen waarin de belangrijkste onderdelen omtrent de herstart van onze school staan beschreven. 

Klik hier om het document 'richtlijnen heropening school' te openen. 

Klik hier om de ouderbrief te openen.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling